Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2015

Scientia: material de divulgació

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 23 Mar 2015
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Repositoris institucionals; Descripció de material de divulgació; Salut Repositorios institucionales; Descripción de material de divulgación; Salud Institutional repositories; Promotional material description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció del material de divulgació.
Subjects

Informació - Sistemes d'emmagatzematge i recuperació, Metadades, Obres de divulgació, :Information Science::Information Storage and Retrieval [INFORMATION SCIENCE], :Information Science::Information Centers::Libraries::Libraries, Digital [INFORMATION SCIENCE], :Health Sciences, Technology and Innovation Management::Science, Technology and Society::Population Education::Educational and Promotional Materials [SCIENCE AND HEALTH], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::almacenamiento y recuperación de la información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::centros de información::bibliotecas::biblioteca especializada::bibliotecas digitales [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :gestión de ciencia, tecnología e innovación en salud::ciencia, tecnología y sociedad::educación de la población::materiales educativos y promocionales [CIENCIA Y SALUD]

moresidebar