Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 4 versions
Publication . Conference object . 2015

Scientia, Dipòsit Digital del Departament de Salut: l'accés obert a la literatura científica del sistema sanitari públic de Catalunya

Roqué-Castellà, Pilar;
Open Access
Published: 01 Jan 2015
Country: Spain
Abstract
Repositoris institucionals; Accés obert; Salut Institutional repositories; Open acces; Health Repositorios institucionales; Acceso abierto; Salud Treball presentat durant la intervenció de l'autora a la presentació del projecte "Accés obert a la documentació científica de Salut".
Subjects

Biblioteques digitals, Informació - Sistemes d'emmagatzematge i recuperació, Recursos electrònics en xarxa, :Information Science::Information Centers::Libraries::Libraries, Digital [INFORMATION SCIENCE], :Information Science::Information Storage and Retrieval [INFORMATION SCIENCE], :Health Sciences, Technology and Innovation Management::Scientific Communication and Diffusion::Scientific and Technical Publications::Electronic Publications [SCIENCE AND HEALTH], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::centros de información::bibliotecas::biblioteca especializada::bibliotecas digitales [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::almacenamiento y recuperación de la información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud::Comunicación y Divulgación Científica::Publicaciones Científicas y Técnicas::Publicaciones Electrónicas [CIENCIA Y SALUD]

moresidebar