Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2015

Scientia: revistes i sèries

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 23 Mar 2015
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Repositoris institucionals; Descripció de publicacions seriades; Salut Repositorios institucionales; Descripción de publicaciones seriadas; Salud Institutional repositories; Serial publications description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció de publicacions en sèrie i anuaris.
Subjects

Informació - Sistemes d'emmagatzematge i recuperació, Metadades, Publicacions en sèrie, :Information Science::Information Storage and Retrieval [INFORMATION SCIENCE], :Information Science::Communications Media::Publications::Serial Publications [INFORMATION SCIENCE], :Information Science::Information Centers::Libraries::Libraries, Digital [INFORMATION SCIENCE], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::almacenamiento y recuperación de la información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :Ciencias de la información::medios de comunicación::publicaciones::publicaciones seriadas [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::centros de información::bibliotecas::biblioteca especializada::bibliotecas digitales [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN]

moresidebar