publication . Bachelor thesis . 2016

Modeliranje toka podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato s programom FREEWAT

Vremec, Matevž;
Open Access Slovenian
  • Published: 01 Sep 2016
  • Publisher: M. Vremec
  • Country: Slovenia
Abstract
Črpališče Vrbanski plato je najizdatnejši vodni vir Mariborskega vodovoda. Napaja se iz reke Drave in je tako neodvisen od sušnih obdobij in klimatskih sprememb, kar je ključnega pomena za nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Pomembnost črpališča zato zahteva učinkovito upravljanje, za katerega je potreben kvaliteten hidrogeološki informacijski sistem, ki je zasnovan na podlagi simulacij matematičnega modela toka podzemne vode. Diplomsko delo tako obravnava modeliranje podzemne vode na območju vodonosnika Vrbanski plato. Za izdelavo, kalibracijo ter simulacijo modela so bili uporabljeni podatki iz arhivov podjetja IEI (Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.) ter druge literature. The groundwater pumping station at Vrbanski plato is the most substantial water source of the Maribor water system. The aquifer is recharged from the river Drava and is conseguently independent of droughts and climate changes, therefore it is significant for the undisturbed supply of drinking water to the residents of Maribor. The importance of the groundwater pumping station demands highly effective management, for which it is crucial to design a valid mathematical groundwater flow model. The present diploma thesis covers the groundwater flow modelling in the area of the aquifer Vrbanski plato. The data used for the development, calibration and simulation of the model was obtained from the archives of the company IEI – Ecological engineering institute d.o.o., and from other literature.
Subjects
free text keywords: podzemna voda, črpališče Vrbanski plato, modeliranje toka podzemne vode, FREEWAT, matematični model podzemne vode, vodonosnik., groundwater, pumping station of Vrbanski plato, groundwater flow modelling, mathematical groundwater model, aquifer., udc:519.6:532.57(043.2)
Related Organizations
Communities
  • SDSN - Greece Sustainable Development Projects : FREE and open source software tools for WATer resource management
Funded by
EC| FREEWAT
Project
FREEWAT
FREE and open source software tools for WATer resource management
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 642224
  • Funding stream: H2020 | CSA
Any information missing or wrong?Report an Issue