research product . Other ORP type . 2019

Scientia: articles de revista i capítols de llibre

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 22 Feb 2019
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Repositoris institucionals; Descripció d'articles de revista; Descripció de capítols de llibre Institutional repositories; Journal articles description; Book chapters description Repositorios institucionales; Descripción de artículos de revista; Descripción de capítulos de libro Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció d'articles de revista o capítols de llibre.
Subjects
free text keywords: Informació - Sistemes d'emmagatzematge i recuperació, Metadades, Articles de revistes, :Information Science::Information Science::Medical Informatics::Medical Informatics Applications::Information Storage and Retrieval [INFORMATION SCIENCE], :Information Science::Information Science::Medical Informatics::Medical Informatics Applications::Information Systems::Online Systems::Libraries, Digital [INFORMATION SCIENCE], :Publication Formats::Journal Article [PUBLICATION CHARACTERISTICS], :Ciencias de la información::informática::informática médica::aplicaciones de la informática médica::almacenamiento y recuperación de la información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :formatos de publicación::artículo de revista [CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES], :Ciencias de la información::informática::informática médica::aplicaciones de la informática médica::sistemas de información::sistemas en línea::Ciencias de la información::bibliotecas digitales [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN]
Communities
  • SDSN - Greece Sustainable Development Projects : Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems
Funded by
EC| REFRESH
Project
REFRESH
Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 244121
  • Funding stream: FP7 | SP1 | ENV
Any information missing or wrong?Report an Issue