Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . Other ORP type . 2015

Scientia: presentacions a jornades i congressos

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
Open Access
Catalan; Valencian
Published: 23 Mar 2015
Publisher: Departament de Salut
Abstract
Repositoris institucionals; Descripció de presentacions a congressos; Salut Repositorios institucionales; Descripción de presentaciones en congresos; Salud Institutional repositories; Conference presentations description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció de presentacions a jornades i congressos.
Subjects

Informació - Sistemes d'emmagatzematge i recuperació, Congressos i conferències, Metadades, :Information Science::Information Storage and Retrieval [INFORMATION SCIENCE], :Publication Formats::Congresses [PUBLICATION CHARACTERISTICS], :Information Science::Information Centers::Libraries::Libraries, Digital [INFORMATION SCIENCE], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::almacenamiento y recuperación de la información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :formatos de publicación::congreso [CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::centros de información::bibliotecas::biblioteca especializada::bibliotecas digitales [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN]

2.29 Metadada DC Qualificador Ús dc.contributor Contributor Recomanable

Funded by
EC| REFRESH
Project
REFRESH
Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 244121
  • Funding stream: FP7 | SP1 | ENV
Related to Research communities
SDSN - Greece Sustainable Development Projects : Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems
moresidebar