research product . Other ORP type . 2015

Scientia: metadades

Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 24 Mar 2015
  • Publisher: Departament de Salut
Abstract
Repositoris institucionals; Descripció de documents; Salut Repositorios institucionales; Descripción de documentos; Salud Institutional repositories; Document description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. S'ha elaborat la guia de suport a la descripció dels documents on s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades.
Subjects
free text keywords: Biblioteques digitals, Metadades, Informació - Sistemes d'emmagatzematge i recuperació, :Information Science::Information Centers::Libraries::Libraries, Digital [INFORMATION SCIENCE], :Information Science::Information Storage and Retrieval [INFORMATION SCIENCE], :Health Sciences, Technology and Innovation Management::Scientific Communication and Diffusion::Scientific and Technical Publications::Electronic Publications [SCIENCE AND HEALTH], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::centros de información::bibliotecas::biblioteca especializada::bibliotecas digitales [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :Ciencias de la información::Ciencias de la información::almacenamiento y recuperación de la información [CIENCIA DE LA INFORMACIÓN], :formatos de publicación::publicación periódica [CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES]
Communities
  • SDSN - Greece Sustainable Development Projects : Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems
Funded by
EC| REFRESH
Project
REFRESH
Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 244121
  • Funding stream: FP7 | SP1 | ENV
4 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue