Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to SDSN - Greece. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3 Research products, page 1 of 1

 • SDSN - Greece
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Other ORP type
 • EU
 • Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
  Publisher: Departament de Salut
  Project: EC | REFRESH (244121)

  Repositoris institucionals; Descripció d'articles de revista; Descripció de capítols de llibre Institutional repositories; Journal articles description; Book chapters description Repositorios institucionales; Descripción de artículos de revista; Descripción de capítulos de libro Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció d'articles de revista o capítols de llibre.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
  Publisher: Departament de Salut
  Project: EC | REFRESH (244121)

  Repositoris institucionals; Descripció de documents; Salut Repositorios institucionales; Descripción de documentos; Salud Institutional repositories; Document description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. S'ha elaborat la guia de suport a la descripció dels documents on s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
  Publisher: Departament de Salut
  Project: EC | REFRESH (244121)

  Repositoris institucionals; Descripció de presentacions a congressos; Salut Repositorios institucionales; Descripción de presentaciones en congresos; Salud Institutional repositories; Conference presentations description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció de presentacions a jornades i congressos.

Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to SDSN - Greece. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3 Research products, page 1 of 1
 • Other research product . Other ORP type . 2019
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
  Publisher: Departament de Salut
  Project: EC | REFRESH (244121)

  Repositoris institucionals; Descripció d'articles de revista; Descripció de capítols de llibre Institutional repositories; Journal articles description; Book chapters description Repositorios institucionales; Descripción de artículos de revista; Descripción de capítulos de libro Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció d'articles de revista o capítols de llibre.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
  Publisher: Departament de Salut
  Project: EC | REFRESH (244121)

  Repositoris institucionals; Descripció de documents; Salut Repositorios institucionales; Descripción de documentos; Salud Institutional repositories; Document description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. S'ha elaborat la guia de suport a la descripció dels documents on s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades.

 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;
  Publisher: Departament de Salut
  Project: EC | REFRESH (244121)

  Repositoris institucionals; Descripció de presentacions a congressos; Salut Repositorios institucionales; Descripción de presentaciones en congresos; Salud Institutional repositories; Conference presentations description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció de presentacions a jornades i congressos.